Директор

Нaйден Тодоров (тел. 988 31 95)

Експерт Концертна дейност
Милена Яцино (тел. 988 31 97)

Експерт Човешки ресурси
Иван Аврамов (тел. 987 19 16)

Координатор „Филхармонично общество“ 

Милка Митева

Инспектор на оркестъра
Николай Вязигин (тел. 988 31 97)

Инспектор на хора
Димитър Копринков (тел. 988 31 97)

Връзки с медиите
Кремена Николова – Флор (тел. 988 31 95)

Нототекар
Слави Димов (тел. 987 23 25)

Счетоводител – касиер
Румяна Николова (тел. 988 31 96)

Счетоводител
Юлия Дончева (тел. 988 31 96)

Билетна каса – тел. 987 76 56

Пропуски – тел. 987 40 73