КОНЦЕРТЕН КОМПЛЕКС "БЪЛГАРИЯ"

Зала „България“

гр. София, ул. "Аксаков"N1

Bulgaria Hall

Зала „България“ е името на най-голямата зала в Концертен комплекс „България“, построен през 1937 година. Сградата е смятана за пример за модернизма в българската архитектура в междувоенния период.

През 1974 г. в залата е монтиран орган на фирмата „Schuke“, Потсдам, разполагащ с 3 мануала, 55 регистъра, механична трактура и 8 Setzer комбинации – най-големият съществуващ и до днес в България. Спецификата на регистрите и механичната му трактура позволяват достигане до автентичното звучене при изпълнение както на барокова, така и на съвременна музика.

През лятото на 2011 година Министерството на културата извършва капитален ремонт на Концертен комплекс „България“, като средствата за строителствота и модернизацията на сградата са получени по „Оперативна програма регионално развитие 2007 – 2013 г.“.

Интересно е сравнението на Зала „България“ в първоначалния и вид и днес.
Построената през 1937 година зала притежава 1470 места и орган с 4 мануала, 72 регистъра и електро-пневматична трактура.
След възстановяването и, залата притежава 1087 места и орган с 3 мануала, 55 регистъра и механична трактура.

Днес Зала „България“ е основно средище за сценични изяви на български и чуждестранни изпълнители и музикални състави – концерти, конкурси, звукозаписи, прегледи, фестивали, лектории и др.

Местоположение

Какво търсиш днес?