Детски филхармоничен хор

Детският филхармоничен хор е нова формация към Софийската филхармония. Създаден е през 2017. Негов основател и диригент до 2022 е Славил Димитров. В хора участват деца и младежи от 6 до 19-годишна въз-
раст. Това определя и репертоарните търсения на състава – класически, популярни песни за деца, както и произведения, насочени към тийнейджърската аудитория.

Хорът концертира както самостоятелно, така и съвместно със Софийската филхармония. В репертоара си има вече не само десетки детски песни, но и заглавия като „Missa brevis in D” на Бенджамин Бритън, „Кармина Бурана“ на Карл Орф, Осма симфония на Густав Малер, „Меса за мир“ на Карл Дженкинс и др.

Понастоящем ръководител на хора е Милена Яцино.

галерия

Другите за нас


Отзиви от пресата

Предстоящи концерти

Няма предстоящи събития

Минали концерти


Виж всички

Какво търсиш днес?