Държавен радиоквартет „Аврамов“ (до 1948 година – Български струнен квартет),
съществувал от 1938 до 1974 година
Състав: Владимир Аврамов (първа цигулка), Стоян Сертев (втора цигулка), Стефан Магнев (виола) и Константин Кугийски (виолончело)

Какво търсиш днес?