ДЕТСКИЯТ ХОР НА БЪЛГАР­ СКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО е създаден през 1960 от известния хоров специалист акад. Христо Недялков, който е негов художествен ръководител и главен диригент. Със своето художествено израстване, Детският радиохор бързо заема място на концертния подиум между елитните български хорове като зрял творчески колектив и водещ състав в българското хорово изпълнителско изкуство.

Репертоарът на хора включва творби от всички епохи и стилове – от старите майстори до съвременни българ- ски и чуждестранни композитори, както и хорови обработки на българ- ски и други народни песни. Малките български певци са пели с голям ус- пех в най-прочутите концертни зали на Ню Йорк, Вашингтон, Токио, Лондон, Париж, Берлин, Москва, Виена, Прага, Будапеща, Брюксел, Копенхаген, Стокхолм, Хелзинки, Мексико, Хонолулу, Кайро и много други градове в близо тридесет стра- ни. Само в Япония Детският радио-хор е изнесъл близо 500 концерта в над 150 града при своите многоброй- ни концертни турнета там. Много чуждестранни звукозаписни и теле- визионни компании са заснели него- вите програми и популяризират високото му изпълнителско изкуство по целия свят.

Детският хор на БНР е лауреат, носител на абсолютни, специални и първи награди, златни медали и ди- пломи за най-високи художествени постижения от редица национални и международни хорови конкурси и фестивали. Сред множеството от- личия е титлата „Посланик на евро- пейската култура” на Европейската федерация на хоровете към Евро- пейския съюз (2002) и „Ансамбъл на годината“ в класацията „Музикант на годината“ (2016).

От 2013 начело на хора е Венеция Караманова – дългогодишен диригент, асистент и ученик на маестро Недялков.