КАРТИНИ – ИМЕРИ/ТОДОРОВ

Цикъл Рахманинов

За събитието

Третият клавирен концерт на Рахманинов заема централно място сред съчиненията му, не отстъпвайки на своя предшенственик по свежест на вдъхновение, мелодическо богатство и красота на темите. Третият концерт носи в себе си печата на голямата зрялост и съсредоточеността на мисленето. В тази творба симфоничното развитие придобива широко дихание, връзките между отделните части на формата стават по-силни, огромната звукова мощ достига монументална клавирна фактура, редом с почти моцартовската простота, лекота и прозрачност на някои епизоди. Третият клавирен концерт на Рахманинов и до днес се смята за един от най-трудните в жанра образци от клавирния репертоар. Рахманинов обявява третия си концерт за най-любимия от всички свои клавирни концерти, твърдейки: „Много повече предпочитам Третия си концерт“.

„Картини от една изложба“ са ярък образец на програмната музика. В оригиналния вариант се съчетават картини от реалния живот с приказна фантастика и образи от миналото. Пиесите-картини са свързани помежу си чрез тема-интермедия „Разходка“, изобразяваща преминаването на Мусоргски през галерията и прехода от една картина към друга. Такава тематика и постройка на цикъла са уникални в класическата музикална литература.

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Какво търсиш днес?