Вокален състав „Славяни“

Споделете музиката

Снимка на Славяни с текст

Дата

28.08.2022

Час

Програма

Цени на билети

Ценова категория – 20 лв.

За събитието

Пътешествие в света на хоровата едногласна и многогласна музика

Господи, помилуй – монодия

Salve Regina – монодия

Viva la musica – Michael Pratorius 

Viva tutte le vezzose – Felice Giardini 

Отче наш – музика Николай Кедров – баща

Regina coeli – Gregor Aichinger 

Siciliana – G. B. Pergolessi 

Johannes Brahms – Guten Abend Gut’ Nacht

Я встретил Вас – редакция на Иван Козловски, текст Фьодор Тютчев

Кукушка – музика П. И. Чайковски

Българска песен – музика Тодор Попов, текст Найден Вълчев

Конница – музика Георги Тимев, текст Николай Кънев

Залиня Милкана – музика Георги Златев – Черкин, текст народен

Дафино вино – музика Добри Христов, текст народен

Глава ли та боли, сину мой – музика Димитър Петков, текст народен

Тръгнала е малка мома – музика Стефан Кънев, текст народен

O, sole mio – Eduardo di Capua 

Somewhere Over The Rainbow – music by  Harold Arlen, lyrics by  Yip Harburg

You Raise me up – music by Rolf Løvland, lyrics by Brendan Graham

Боси времена – музика Александър Бръзицов, текст Богомил Гудев

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Виж събитието във Facebook:


Какво търсиш днес?