Евгений Кисин

„ВСИЧКИ ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ГЕНИЯ МУ – А ЧОВЕК НЕ ИЗПОЛЗВА ТАЗИ ДУМА ТОКУ – ТАКА – БЯХА НА ПОКАЗ: БОГАТИЯТ, ПЛЪТЕН ЗВУК, ЗАШЕМЕТЯВАЩОТО ДВИЖЕНИЕ НА ПРЪСТИТЕ И, НАД ВСИЧКО, ВДЪХНОВЕНАТА ФАНТАЗИЯ. ТОЛКОВА УБЕДИТЕЛНО Е УМЕНИЕТО НА КИСИН ДА СВИРИ НА ПИАНО, ТОЛКОВА СВЕЖО ОТКЛИКВА И НА НАЙ-ПОЗНАТИТЕ ФРАЗИ, ЧЕ СЛУШАТЕЛЯТ СЕ УЛАВЯ ЗА ВСЯКА […]