Георги Иванов

Георги Георгиев е роден в Стара Загора през 1992. Започва обучението си по обой през 2002 в НМУ „Христина Морфова“ при преп. Иванка Джелепова, което завършва 2010. Същата година продължава обучението си в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ при проф. д-р Спиро Петков. На конкурса „Светослав Обретенов“ в Провадия /2012/ е отличен с втора […]