Рут Килиус

Изключителната способност на Рут Килиус да използва инструмента си, за да съживи богатството на литература за виола от класическата до модерната епоха, няма равна на себе си. Разнообразното ѝ свирене придава на инструмента ѝ ново значение. По-специално, чрез страстната си ангажираност със съвременната музика, тя успешно направи виолата важна част от музиката на 21-ви век. […]