Рондо на Мефистофел из второ действие на операта "Фауст"

Какво търсиш днес?