Ария на Маргарита/ария на бижутата/ (Ah, je ris de me voir) из трето действие от операта "Фауст"

Минали събитияКакво търсиш днес?