Ария на Валентин из второ действие на операта "Фауст"

Минали събитияКакво търсиш днес?