Dextera Domini

Двете великолепни сакрални композиции „Dextera Domini и Panis Angelicus ни връщат към благочестивия Цезар Франк.  Високата стойност на творенията, които пише за службите в „Св. Клотилд” я превръщат в най-аристократичната енория в Париж, както отбелязва абат Пиер Амелин, свещеник в църквата, на когото композиторът посвещава  „Dextera Domini”. Уникален жест в неговата духовна музика, в която не откриваме други посвещения. Амелин подкрепя и насърчава Франк в желанието му да пише за тяхната църква възвишена музика с изразителни хармонии. „Той проявяваше голяма загриженост за достойнството на своето изкуство, за благородството на своята мисия в църквата и за пламенната искреност на своята звукова проповед. Радостен или меланхоличен, тържествен или мистичен, мощен или ефирен: Франк беше всичко това в „Св. Клотилд” – свидетелства един от неговите ученици. В контраст с музиката, която звучи по онова време в другите парижки храмове – „драматично сантиментална и банална”.

„Dextera Domini” е последният от създадените през 1861  „Три оферториума” – всъщност е оферториален антифон за Неделята на Великден.

Минали събитияКакво търсиш днес?