"Шопениана" - едноактен балет - клавирни произведения от Фр. Шопен, оркестрирани от А. Глазунов, М. Келер, С. Танеев, А. Лядов, Н. Черепнин и Дж. Гершуин

Минали събитияКакво търсиш днес?