Полонез №6 в ла бемол мажор, "Героичен", оп. 53

Полонез в Ла бемол мажор „Героичен“ опус 53 е създаден през 1842 година. Според някои изследователи на творчеството на композитора е възможно ранната редакция на творбата да е с дата 1836 година. Пиесата е публикувана през 1843 и изцяло е посветена на прославата на отминалата, но непрежалима слава и могъщество на Полша. Заедно с полонеза във фа диез минор, това е най-грандиозият от всички полонези на Шопен, с наистина оркестрова мощ на фактурата, достигната чрез масивна октавна и акордова техника. Той изисква от изпълнителите изключителни клавирни умения и виртуозност, както и значителна физическа издръжливост. Вероятно по тази причина, както разказва неговият ученик Адолф Гутман, Шопен го е свирил „по-нежно“ от повечето пианисти.

Полонезът в ла бемол мажор опус 53 е посветен на Огюст Лео – германски банкер и приятел на Шопен. Според полския историк Здислав Яхимецки това е „връх в полонезното творчество“ на Шопен, произведение, което не се нуждае от възхваляване. Немският музиколог и композитор Хуго фон Лайхтентрит добавя: „Всичко, което се отнася до блясък, достойнство, сила и ентусиазъм, е въплътено в този шедьовър , при това – по най-възхитителен начин“. А пианистът Артур Рубинщайн възкликва: „Това е композицията, която е най-близка до сърцето ми!“.

Минали събитияКакво търсиш днес?