Ноктюрно оп. 32 №1 в си мажор

Значителен дял от клавирното творчество на композитора заемат НОКТЮРНИТЕ. Ноктюрните на Шопен, които с право се смятат за едни от най-изисканите и добри пиеси, създавани някога за пиано, отдавна са навлезли трайно в съвременния концертен репертоар. Въпреки че не е изобретил жанра ноктюрно, Шопен го популяризира и разширява, надграждайки върху формата, изобретена от ирландския композитор Джон Филд. Шопен започва да пише ноктюрни още във Варшава. Той е автор на 21 ноктюрни, създадени между 1827 и 1846. В тях неговият одухотворен лиризъм намира свои специфични средства на изразяване. С чисто моцартовска щедрост композиторът разстила в ноктюрните своите прекрасни мелодии. Пределно изразителни, непосредствени, те звучат като естествено лееща се песен, като жив човешки глас. В ноктюрните най-ясно се усещат вокалните източници на шопеновата мелодика. Тук се проявява и неговата особена склонност към орнаменталност на мелодичния рисунък. Тънко изрисувана, филигранно изработената мелизматика варира непрекъснато и обновява звученето на мелодиите.

От 21-те ноктюрни на Шопен три са написани в тоналност си мажор: опус 9 №3 (1932), опус 32 №1 (1937) и опус 62 №1 (1946).

Минали събитияКакво търсиш днес?