Симфония №6 "Малка" в до мажор, D 589

Шестата симфония първоначално носи названието „Голяма симфония в „До” („Grosse Sinfonie in C”), което по-късно отпада, заради Деветата му До-мажорна симфония. Така Шестата става известна като „малката До-мажорна”. В музиката й е вписана почитта към Хайдн, Бетовен и, естествено, към Росини.

Какво търсиш днес?