Ария на Су Чонг (Dein ist Mein Ganzes Herz) из второ действие от оперетата "Страната на усмивките"

Какво търсиш днес?