Ария на Джудита (Meine Lippen, sie küssen so heiβ) из четвърто действие на оперетата "Джудита"

Какво търсиш днес?