„Четири мотета за времето на покаянието“

Какво търсиш днес?