Бартолди - "Защо се вълнуват народите", Псалом №2 из Псалтир

Минали събитияКакво търсиш днес?