Песен на пияния из музиката към театралната пиеса "Много шум за нищо"

Какво търсиш днес?