Рапсодия върху тема от Паганини за пиано и оркестър в ла минор, оп.43

Прочутата „РАПСОДИЯ ВЪРХУ ТЕМА ОТ ПАГАНИНИ” за пиано и оркестър е композирана между 3

юли и 18 август 1934 в неговата лятна вила „Сенар” (названието й е съчетание от първите букви от име- ната на Сергей, съпругата му Ната- лия и тяхната фамилия) на брега на Фирвалдщaтското езеро в селото Хертенщайн в швейцарския кантон Люцерн. Премиерата е била на 7 но- ември 1934 в Lyric Opera House в Бал- тимор в авторско изпълнение с Фи- ладелфийския оркестър под палката на Леополд Стоковски, а през декем- ври в същия състав правят и първия запис на творбата.

Рапсодията е изградена като 24 вари- ации върху знаменития 24-ти Каприз за соло цигулка на Паганини, вдъх- новявал и мнозина други компози- тори, сред които и Йоханес Брамс за неговите „Вариации върху тема от Паганини” за соло пиано. В прели- ващите се една в друга без прекъсва- не свободни вариации се преплитат бравурна виртуозност, „диаболис- тичност”, носталгичната типично Рахманиновска лирика върху темата в обърнат вид, прозвучава и мотива на известната старинна секвенци „Dies irae”.

Предстоящи събитияКакво търсиш днес?