Концерт за пиано и оркестър №1 във фа диез минор, оп.1

СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ е сред най-забележителните фигури в руската музика от края на 19-ти и началото на 20- ти век, един от най-големите пианисти на своето време, а също и талантлив диригент.

В световния репертоар са популярни всичките му творби в различни жанрове, но най-пълноценен израз творческият му натюрел намира в клавирните произведения.

Целият типично Рахманиновски образен мир се разгръща още в ПЪРВИЯ КЛАВИРЕН КОНЦЕРТ, създаден от 18-годишния композитор през 1890-1891, по време на обучението му в Московската консерватория. Посветен е на големия руски пианист, диригент и композитор Александър Зилоти (1863-1945), негов братовчед и преподавател в Консерваторията. Макар че в концерта все още се чувства влиянието на големите романтични образци в този жанр (опусите на Чайковски, Григ, Шопен, Шуман…), вече присъства и характерното за композитора съчетание на лирика, поривиста динамичност и виртуозен пианизъм. Това е първото произведение, на което Рахманинов решава да придаде публичност и да го обозначи с опус 1. Първата част на концерта била изпълнена от автора на 17 март 1892 в залата на Московската консерватория под диригентството на Василий Сафонов.

По-късно, през 1917 година, когато вече са написани и широко известни Вторият и Третият му концерти, Рахманинов прави основна редакция на първия си опус, като запазва тематичния материал, но значително обогатява фактурата на клавирната партия и оркестрацията. И в този обновен вид неведнъж го свири на своите концерти по света. Първото прозвучаване било на 29 януари 1919 в Ню Йорк с голям успех сред публиката. На премиерата присъствал и Сергей Прокофиев, който отбелязва в своя дневник: „Днес Рахманинов за първи път изпълни новата редакция на Първия концерт. Аз много обичам първата част, наивна, поетична, макар и продължителна. Сега всичко е пренаправено много ловко и гладко…”

Какво търсиш днес?