Откъси из първа и втора сюита от балета "Ромео и Жулиета"

Минали събитияКакво търсиш днес?