"Партизани" ­– оратория за солисти, смесен хор и оркестър, т. К. Зидаров

Какво търсиш днес?