Каватина на Дон Базилио ("La calunnia"/ария на клеветата) из операта "Севилският бръснар"

Какво търсиш днес?