"Ездата на валкюрите" - начало на трето действие от операта "Валкюра"

Какво търсиш днес?