Откъси от балета "Спящата красавица"

Минали събитияКакво търсиш днес?