Симфонично скерцо "Чиракът магьосник"

Съвременник и близък приятел на Дебюси, ПОЛ ДЮКА се прославя първоначално като един от най-вещи- те и проницателни критици на своето време и необикновено надарен оркестратор, а в последните си години се утвърждава и като предпочитания педагог на цяла плеяда ярки имена от следващата генерация творци от различни страни. Въпреки че е писал десетки опуси във всички жанрове, като изключително самокритичен пер- фекционист впоследствие е унищожил много от тях и днес са запазени малка част от неговите творби. Сред тях най-голяма известност е получила симфоничната поема „Чиракът магьосник”, създадена през 1897 г. по прочутата поема на Гьоте „Чиракът на магьосника” („Der Zauberlehrling“), написана точно сто години по-рано – през 1797 г. Гьотевата поема от 14 куплета разказва за чирака, който в отсъствие на учителя магьосник решава да опита научените магии и заповядва на старата метла да й пораснат глава и ръце, да вземе кофа и да му приготви вана. Живата метла започва да пълни не само ваната, но и всички други съдове и понеже чиракът е забравил магическата дума, с която може да я спре, става огромно наводнение. Той взема брадва и я разсича, но се получават две живи метли. Спасението идва, едва когато се връща старият магьосник и изрича нужното заклинание. С ярката си оркестрация, витална ритмика и знаменития „Марш на метлите” поемата на Дюка възбужда въображението на Уолт Дисни за създаването на прочутия анимационен филм „Фантазия” (1940) със запис на големия диригент Леополд Стоковски. По-късно неговата музика е използвана частично и в редица други съвременни филми („Батман”, „Карибски пирати” и др.).

Какво търсиш днес?