Ария на Радойко из операта "Имало едно време"

Какво търсиш днес?