“Хоро” из “Две български парафрази” опус 18 №1 /транскрипция за симфоничен оркестър/

Какво търсиш днес?