Седем български народни песни за бас и симфоничен оркестър

Рано е Радка ранила, из опус 43 № 5
Минчо на Минка намигна, из опус 41 № 6
Вила сей гора, из опус 32 № 1
Мар Димитро льо, из опус 42 № 2
Стар Димо, из опус 42 № 5
Дафино вино, из опус 43 № 4
От планина слиза мамо, младо овчарче, из опус 43 № 6

Минали събитияКакво търсиш днес?