Концерт за пиано и оркестър №3 в си бемол минор оп.31

От петте клавирни концерта на Панчо Владигеров Концерт за пиано и оркестър № 3, оп. 31, си бемол минор, се радва на най-голяма популярност. Написан е специално за откриването на новата голяма концертна зала „България“ в София на 9 октомври 1937 г. Изпълнен е от Академичния оркестър с диригент Цанко Цанков, солист е композиторът. Третият клавирен концерт носи едни от най-ярките характеристики на Владигеровата музика: открояваща се мелодичност, контрастни настроения, пищна оркестрация, звуков блясък, ритмично богатство. Изграден е в ясна класическа тричастна музикална форма. Първата част е по-лирична по характер. Ясната и запомняща се първа тема интонационно е близка до народната мелодика, без да бъде цитат. Вариантното ѝ развитие и богатата плътна акордова фактура я разгръщат в мащабно звуково платно. Втората тема е танцувална и виртуозна. Основната тема в контрастната като темпо и настроение втора част е мелодията на възрожденската градска песен „Стари дядо овце пасе“. Разгърната майсторски повествователно в пианото, тя претърпява множеството преобразувания, които кулминират към края на частта преди постепенното ѝ затихване. Финалът на втората част създава усещане за тишина и покой (Quasi religioso). Третата част е бляскаво темпераментна, танцувална, ритмически и динамично разнообразна.

Какво търсиш днес?