“Есенна елегия” из опус 15 №2 /транскрипция за симфоничен оркестър/

Какво търсиш днес?