Дивертименти за камерен оркестър - Източен марш, из оп.19 №2, Ласка, из оп. 9 №4, Карнавално шествие, из театралната музика към “Венецианският търговец”, Романс, из оп.20 №1, Кейк уок, из оп. 49 №2

Какво търсиш днес?