Концертино за фагот, валдхорна и оркестър

Предназначено за известния на времето си френски фаготист Антоан Николас Анри, професор по фагот в Парижката консерватория, Концертиното за валдхорна, фагот и оркестър е написано около 1831 г., но ръкописът е публикуван столетие и половина по-късно, през 1985. То е двучастно, с виртуозни, ярки, контрастни и в гъвкав диалог теми.

 

Минали събитияКакво търсиш днес?