"Mein Herz ist bereit", Кантата за соло цигулка, огран и бас

Минали събитияКакво търсиш днес?