Песен на Варяжкия гост от второ действие (ІV к.) на операта "Садко"

Минали събитияКакво търсиш днес?