„Песни и танци на смъртта“, вокален цикъл в оркестрация на Едисон Денисов

Минали събитияКакво търсиш днес?