"Картини от една изложба", оригинален вариант за пиано

Прочутата сюита за пианоКАРТИНИ ОТ ЕДНА ИЗЛОЖБАе създадена от МОДЕСТ МУСОРГСКИ в памет на неговия приятел Виктор Хартман (1834-1873), художник и архитект, един от основоположниците на „руския стил” в архитектурата. През пролетта на 1874 в Императорската художествена академия, по инициатива на критика Владимир Стасов, е организирана изложба с около 400 творби на внезапно починалия само на 39 години Хартман. След нейното посещение Мусоргски с вдъхновение написва само за три седмици, между 2 и 22 юни 1874 своя клавирен цикъл, с подзаглавие „Възпоменания за Виктор Хартман” и посвещение на В. Стасов. Но творбата дълго време не намерила признание. Първото издание е чак през 1886, пет години след смъртта на Мусоргски, отново в редакцията на Римски-Корсаков. Не предизвикала интереса на пианистите, които я счели за недостатъчно концертно виртуозна и „непианистична”. Малко по-късно, през 1891 се появила първата оркестрация на М. Тушмалов на някои от частите, пак с участието на Римски-Корсаков.

Минали събитияКакво търсиш днес?