Ария на Марфа из ІІ действие на операта „Хованщина“

Минали събитияКакво търсиш днес?