„Исламей“, източна фантазия за пиано

Минали събитияКакво търсиш днес?