Ария на Мария из шеста картина на трето действие от операта "Ивайло"

Минали събитияКакво търсиш днес?