Ария на Ивайло из трета картина на второ действие от операта "Ивайло"

Минали събитияКакво търсиш днес?