Концерт за цигулка и оркестър №1 в сол минор, оп.26

КОНЦЕРТЪТ ЗА ЦИГУЛКА № 1 се нарежда сред знаменитите инструментални опуси на ХІХ век, показа- телен за инструменталната естетика от епохата на романтизма със съчетанието на богата емоционалност, драматика, красива мелодичност и виртуозно майсторство. Творбата съзрява постепенно между 1866 и 1868. Първото й изпълнение  през 1866 от Ото фон Кьонигслов под диригентството на самия Брух не удовлетворило автора и той се обръща за съвет към големия цигу- лар Йозеф Йоахим, с чието активно участие концертът е завършен две години по-късно. (Подобна е ролята на Йоахим и в създаването на цигул- ковия концерт на Брамс). Премиерата на тази редакция е поднесена от Йозеф Йоахим, този път под палка- та на диригента Карл ftартин Райнхалтер, на 5 януари 1868 в Бремен. Брух посвещава Концерта на Йоахим и многократно подчертава в своите писма неговото съавторство в раж- дането на творбата, която ще остане един от предпочитаните шедьоври в цигулковия репертоар.Какво търсиш днес?