Л. ван Бетовен – “Gratulations- Менует” в ми бемол мажор за оркестър

В късния етап от живота си бетовен все по-често се обръща към кратките музикални форми. Въпреки че създава някои от забележителните си големи композиции като Девета симфония и последните струнни квартети, той също така пише и поредица от кратки, далеч по-малко известни творби. Сред тях са 43-те канона, валсовете в ми бемол мажор WoО 84 и ре мажор WoО 85, екосез WoО 86 и много други. каквито и да са били причините за тази „сбитост“, Бетовен си остава ненадминат майстор, независимо от областта, в която избира да работи. Тази пиеса, т.нар. ПОЗДРАВИТЕЛЕН МЕНУЕТ (GRATULATIONS-MENUET), е написана за неговия приятел, драматурга Карл Фридрих Хенслер. В негова чест, заедно с други музикални композиции и четения, тя е изпълнена на 3 ноември 1822 г. в „Йозефщадт театър“, чийто директор е бил Хенслер.

Странното е, че стилът, в който е написан менуетът, прави препратка към по-ранните опити на Бетовен в този жанр. Той е доста по-различен от менуетите, появили се впоследствие в неговите симфонии, квартети и сонати. атрактивният и елегантен първи раздел на менуета се излага повторно – вече в различна, донякъде хумористична оркестрация (като например мотивите на фагота, които наподобяват оригване). Следва трио, в което композиторът демонстрира умението си да пише цветисто за духовите инструменти. Пиесата завършва с утвърждаване на основната тема.

Gratulations-Menuet е написан е през 1822 г. и носи посвещение от издателя карл Холц.

Минали събитияКакво търсиш днес?