"Сватба" - поема за хор и оркестър /по стих. на Н. Фурнаджиев/

Какво търсиш днес?