Въведение и четири интелюдии (Денят, Далечни пожари, Гонитба, Луди птици) от "Оратория за нашето време"

Минали събитияКакво търсиш днес?